Allmänna villkor

Jag kommer alltid att göra mitt bästa för att uppfylla era behov och uppfylla era förväntningar, men det är viktigt att ha saker nedskrivna så att vi båda vet vad som är vad, vem som ska göra vad och när, och vad som händer om något går fel.

I dessa villkor kommer ni inte hitta några komplicerade juridiska termer eller långa passager av oläslig text. Jag har ingen önskan att lura er att underteckna något som ni kanske senare ångrar. Vad jag vill uppnå är vad som är allra bäst för båda parter, både nu och i framtiden.

Jag kommer att utföra mitt arbete i enlighet med god branschpraxis och på standard som förväntas från en kvalificerad person med relevant erfarenhet. Jag äger rätt att samarbeta med andra i detta projektet. Dessa ikläder sig samma ansvar som jag gör.

Jag förbehåller mig rätten att visa alla aspekter av mitt kreativa arbete, inklusive skisser, work-in-progress och det färdiga projektet i min portfolio, sociala media och på egna och andras webbplatser.

Process

Jag skapar en grunddesign som är responsivt och anpassar sig till olika skärmstorlekar. Jag bygger sidor med WordPress vilket världens mest använda CMS (33% av alla hemsidor på internet har WordPress som grund). Jag använder endast tillägg som är aktuella och vars upphovsmän ger bra support.

Ni får kontinuerligt möjlighet att följa projektets gång och ge feedback. Det ligger i ert intresse att besvara email så fort ni kan för att hålla den tidsplan vi kommer överens om. Förseningar orsakade av försenade svar på frågor via email är kundens ansvar.

Jag kan inte garantera er bra sökresultat hos Google. Men de webbplatser jag bygger är tillgängliga för sökning av alla sökmotorer. Jag lägger in textutdrag och er delningsbild till sociala media enligt principerna för metadata och OpenGraph.

Leveranstid

Om leveranstiden blir längre än överenskommet pga. att jag ej fått komplett material från kunden för att kunna färdigställa hemsidan inom avtalad tid kan jag ej hållas ansvarig. Om underleverantörer såsom webbhotellsleverantör ej håller avtalad tid kan jag ej hållas ansvarig.

Bildmaterial och textinnehåll

Mitt pris gäller under förutsättningen att bilderna är anpassade för användning på webben (godkända format: jpeg eller png) och att texterna är kompletta, strukturerade, översatta och färdiga att användas (format: doc, rtf eller txt). Krävs det att jag bearbetar innehållet debiterar jag för detta enligt aktuell timtaxa.

Ändringar

Om kunden vill göra ändringar i layout efter sista delfaktura, text och bilder efter det att mallen är godkänd av kund har jag rättighet att ta ut timarvode från kund. Om inte annat avtalas!

Med en WordPress-webbplats kan ni som administratör själv redigera innehållet samt uppdatera tema och tillägg. Om någon annan än jag eller mina underleverantörer arbetar med webbplatsen skadar designen eller försämrar synlighet eller funktion, debiteras den extra tid som går åt för att återställa enligt timtaxa. Minsta debitering är en timme.

Jag vill aldrig begränsa er förmåga att ändra er. Riktpriset i detta avtalet grundar sig på den tid som jag uppskattar att jag behöver för att utföra allt Ni har berättat för mig att Ni vill uppnå, men jag är gärna flexibel. Om Ni vill ändra er eller lägga till något nytt, ger jag er en separat offert och anger nödvändig tidsåtgång för dessa.

Om det vid något skede sker att ni ändrar er om vad ni vill ska levereras och/eller inte är nöjd med den riktning mitt arbete tar, betalar ni mig fullt ut för den tid som jag har arbetat för er och så avslutar vi eller ändrar samarbetet.

Delbetalning

Om inget annat har avtalats görs installations betalning efter att designen för hemsidan är godkänd av kund och båda parter är överens om hur hemsidan är designad och uppbyggd. Vid företagsprojekt sker en 50% delbetalning när designen är godkänd av kund, och den slutliga 50% när projektet är färdigställt. Om betalning ej görs inom avtalad tid så kommer en påminnelseavgift, dröjsmålsränta att läggas på kommande faktura.

Äganderätt

Kunden äger 100% av hemsidan inklusive alla bilder och allt innehåll. Äganderätten övergår från mig till kunden i samband med att fullständig betalning för hemsidan och övriga tillval och tjänster inkommit på mitt konto.

En del material såsom bilder på hemsidan kan vara licenserade på ett sådant sätt att de endast får användas på hemsidan. Önskar kunden använda bilderna i annat sammanhang krävs det först att detta godkänns av mig eller tredje part.

Ångertid

Kunden har en uppsägningstid på 7 dagar. Uppsägningen ska vara skriftlig och skickas till min e-postadress. Kunden ansvarar för villkor och uppsägningstid som kopplas till domännamn och webbhotell.

Ansvarsfrihet

Jag kan inte garantera att mitt arbete kommer att vara felfria och så jag kan inte hållas ansvarig för er eller för tredje part för skador, inklusive förlorad vinst, förlorade besparingar eller andra följdskador eller särskilda skador.

Ert ansvar gentemot mig begränsas till det som skall betalas enligt detta kontrakt och Ni kommer inte bli föremål för mig eller någon tredje part för skador, inklusive förlorad vinst, förlorade besparingar eller andra följdskador eller särskilda skador, även om jag har informerat er om dem.

Ansvarig utgivare

Värd: Jimmy Björkman (Artcurl.se). Prefix: Min, mina, jag, mitt, mig.

Ny hemsida?

Beskriv ditt önskemål